Categories Navigation Menu

חשבון בנק עסקי – סיוע וייעוץ

ניהול מו"מ עם הבנק אינו דבר פשוט. מונחים מקצועיים כגון אובליגו, שעבודים עשויים ליצור אצלך קושי לנהל מו"מ עם הבנקאי בגובה העיניים.

המומחים שלנו יסייעו וילוו אותך בפתיחת חשבון בנק עסקי התואם את ההתנהלות העסקית המתאימה לצרכיך.

מה תרוויחו מפתיחת חשבון בנק עסקי דרכנו:

  • מו"מ אובייקטיבי – שכר הטרחה שלנו מתקבל מהלקוח בלבד.
  • אנו עובדיםעם מספר בנקים ויכולים להציע לך את החלופות התואמות את פעילותך.
  • תהליך אישור אשראי מזורז
  • חונכות וליווי מקצועי המאפשרים לך "לדבר" עם הבנק בגובה העיניים ולהתאים את העמלות, ההלוואות והפעילות העסקית לצרכיך .
  • פתרונות אשראי מורכבים ומגוונים .
  • חיסכון בזמן – אנו מנהלים עבורך את המו"מ העסקי
  • ידע, קשרים וניסיון רב שנים עם המערכת הבנקאית