Categories Navigation Menu

ייעוץ וליווי פיננסי

עסקים רבים נכשלים מטעויות שיווק, תמחור, ניהול תזרים המזומנים. פרופיט מיקס ייעוץ וניהול סיכונים פיננסים , הוקמה לתת פתרון כולל לייעוץ וליווי העסק כמכלול שלם. בחברה צוות מומחים מתחום הפיננסים והבנקאות.

ייעוץ וליווי מקצועי שם דגש על ניהול הכספים ותזרים המזומנים השוטף של החברה בעבודה משותפת על המערכת הבנקאית.

היתרונות בעבודה עם יועץ עסקי?

 •   ייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי והכרת צרכי העסק.
 •   בניית תזרים המזומנים עסקי.
 •   בחינת ואבחון  האשראי ובניית תמהיל אשראי וגיוס הון מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית (קרנות והלוואות בערבות מדינה).
 •   חיסכון משמעותי בעלויות המימון , תוכלו לראות את החיסכון במאזני החברה.
 •   ניסיון רב שנים מול המערכת הבנקאית לעבודה שוטפת וניהול משברים.
 •   יועץ מומחה שותף בצעדים משמעותיים בחברה
 •   ייצוג וניהול מו"מ מול המערכת הבנקאית.
 •   עבודה משותפת עם רו"ח ועו"ד ליצירת הסכמים לפעילות העסקית.
 •   מתן פתרונות כלכליים יצירתיים – אפשרויות חדשות בעולם תחרותי.
 •   ניהול סיכונים והגנות.
 •   מיקוד בתחום המקצועי שלכם ואפשרות להתפנות להרוויח.

למי מתאים שירות של יעוץ וליווי פיננסי?

 •     התייעצות כלכלית לבחינת ייתכנות פיננסית של הקמת העסק
 •     בעלי עסקים ממגוון ענפים ( שירותים, בתי קפה, חברות ייבוא )
 •     חברות ללא תפקיד חשב , המעוניינים בשירותי חשבות בחברה.