Categories Navigation Menu

הלוואות ומימון

לצורך הגדלת ומינוף הפעילות העסקית ייתכן ותרצה הלוואה לעסק לצורך הקמתו או לצורך הרחבתו. לשם כך אתם זקוקים להלוואה למימון הפעילות.

מימון והלוואות ניתן לקבל בשני אופנים:

  • הלוואות מסובסדות מקרנות והלוואות בערבות מדינה
  • הלוואות בנקאיות והשוק הפרטי (הלוואות חוץ בנקאיות)
  • ליסינג ופקטורינג
  • משכנתאות לעסקים

פרופיט-מיקס שרותים פיננסים, תעמיד לרשותך את הניסיון , הידע  , המקצועיות  והייעוץ הכלכלי לקבלת מימון מהבנקים והגופים החוץ בנקאיים.

אנו נסייע לך בניהול המו"מ והתנאים לקבלת האשראי העסקי ואף נסייע לך בהכנת תכנית עסקית מסודרת המגדירה את מטרת ההלוואה ופורטת את התוכנית להחזרתה.  וזאת על מנת להיראות רציניים ומקצועיים , כך תנאי ההלוואה והסיכויים לקבלתה ישתפרו.

זכרו כי הבנקים והגופים החוץ בנקאיים צריכים אתכם לא פחות משאתם צריכים אותם.