Categories Navigation Menu

משכנתא לקבוצות רכישה

מחפש משכנתא לקבוצות רכישה? אנו נדאג אל מול כל התהליכים ולהשגת המימון האופטימאלי ונבצע את כל התהליכים אל מול הבנקים והגורמים הנדרשים לקבלת המשכנתא הטובה ביותר

קבוצות רכישה הינם הדבר החם והמוביל היום בשוק הנדל”ן. מטרתה של הקבוצה להוזיל עלויות מימון ומציאת מימון בנקאי הוגן במסגרת ליווי הפרוייקט.

PROFIT-MIX מתמחה במציאת מימון אופטימאלי עבור קבוצות הרכישה וביצוע כל התהליכים אל מול הבנקים והגורמים הדרושים עד קבלת מלוא סכום משכנתא לקבוצות רכישה ומציאת המימון עבור מארגן הקבוצה.

PROFIT-MIX ייעוץ וניהול סיכונים פיננסים נוסדה בשנת 2009 והינה חברה חוץ בנקאית אובייקטיבית המתמחה בענף המשכנתאות והבנקאות למגזר הפרטי והעסקי. מטרתה לאפשר לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיביים הוגנים ויצירת תחרות בין הבנקים השונים .

סל השירותים של החברה בתחום משכנתא לקבוצות רכישה כולל מספר שלבים :

  1. בחינת אפשרויות המימון האפשרויות בשוק עם היזם וועד הקבוצה.
  2. איסוף חומר בנוגע לעסקה והכנת התיק למכרז בנקאי.
  3. קבלת אישורים עקרוניים לעסקה מהבנקים ובחינתם.
  4. בחירת הבנק שנותן את המימון האופטימאלי עבור הקבוצה.
  5. איסוף חומר מכל חברי הקבוצה על מנת לאשר באופן אישי  כל רוכש.
  6. העברת המסמכים לבנק המלווה וקבלת אישורים אישיים עבור כל לווה
  7. מתן ייעוץ אישי לכל רוכש ע”פ הפרופיל הפיננסי שלו בנוגע לתמהיל ההלוואה שתפור למידותיו באופן אישי ע”פ צרכיו.
  8. לווי פיזי של כל רוכש לצורך פתיחת תיק בבנק המלווה.
  9. ביצוע כל הפרוצדורות לבקשת הבנק על מנת לרשום את הביטחונות לטובת הבנק.
  10. לווי הרוכש לבנק על מנת לקבל את ההלוואה.

אנו מתחייבים להביא משכנתא לקבוצות רכישה בתנאים הטובים ביותר לעיסקה הוגנת.

ליצירת קשר התקשרו 077-5242303