Categories Navigation Menu

השקעת חיסכון לכל ילד מקיצבת ביטוח לאומי

השקעת חיסכון לכל ילד מקיצבת ביטוח לאומי

בימים אלו קיבלתם בדואר מביטוח לאומי מכתב בו נתבקשתם לבחור את ההשקעה העתידית לילדכם.

המדינה מעודדת חיסכון עתידי לילדים .

לעניין חיסכון לכל ילד. הסיפור הוא כזה .

המדינה הסכימה לעלות את קצבת הילדים בדרך של חיסכון. כלומר כל ילד במדינה יקבל מיום היוולדו על גיל 18 חמישים ₪ לחודש רטרואקטיבית ממאי 2015 . ברירת המחדל לכל הורה לילד עד גיל 16 הינו חיסכון בקופות גמל למעט ילין לפידות ומגיל 16 ברירת המחדל הינו חיסכון  (פקדון ) בבנק . המדינה גם איפשרה לכל הורה להכפיל את סכום החיסכון ב – 50 ₪ נוספים שאוטומטית ירדו מקיצבת הילדים החודשית ויועברו לגוף החוסך.

מעבר לברירת המחדל לכל הורה האפשרות לבחור בפעולה פשוטה (אני עשיתי את זה ב – 30 שניות) לבחור איפה הוא רוצה לחסוך לילד שלו (קופת גמל או בנק) .

מהם ההבדלים בין המוצרים?

ü      ההבדל נעוץ במיסוי – 15% מס בבנק על הרווח הנומינאלי , ו – 25% בקופות גמל רק על הרווח הריאלי.

ü      בקופות גמל גמישות רבה במעבר בין מסלולים ובין החברות המנהלות .

ü      דמי הניהול משולמים על ידי המדינה

ü      בגיל 18 המדינה מוסיפה 500 ₪ בהגיעו של הילד לגיל 18 ואם ימתין עד גיל 21 יקבל 500 ₪ נוספים.

ממליצה לכם להירשם עוד היום ולפתוח קופת גמל לחיסכון בכתובת www.hly.gov.il

ההמלצות הן אישיות ואני מזמינה אתכם להתייעץ בנושא ההשקעות ולקבוע אתי פגישה אישית בנושא:

ü      השקעה וחיסכון לכל ילד

ü      תיק השקעות שלכם בבנקים ובתי ההשקעות

ü      בחינת התיק הפנסיוני

לפגישה אישית הקליקו