Categories Navigation Menu

תכנון לפרישה כל המקדים הרי זה משובח

למרות שהפרישה היא שלב שרבים מאתנו מייחלים לו ואף הזדמנות למימוש חלומות שלאו דווקא התאפשרו עד כה.לכן עצתנו היא להקדים תכנון לפרישה ככל האפשר.

העלייה המתמדת בתוחלת החיים מחייבת אותנו לשמר את ההון ולנהל סיכונים כהלכה. בתכנון וניהול פיננסי גלובלי אנו לוקחים בחשבון מצבים של אי וודאות, ניהול סיכונים, שכן אף לא אחד מאתנו יודע עד מתי יאריך ימים.

בפגישה אישית נוכל להכיר את הצרכים הפיננסים שלך ושל משפחתך  לייעץ ולפרוש בפניך אפשרויות רבות של שמירה על ההון האישי, בקרה על תיקי ההשקעות וניהול הסיכונים.אפשרויות מעשיות של תכנון לפרישה מקצועי.

הייעוץ הוא אובייקטיבי ובלתי תלוי העובד במודל של תכנון פיננסי גלובאלי , המבוסס על ניהול השקעות הקיים במקומות רבים בעולם.

בניהול הפיננסי/ תכנון לפרישה שלושה מרכיבים עיקריים :

  •   תכנון ומיפוי של תיק הנכסים הפיננסי של הלקוח (מוצרי השקעות, מוצרים פנסיוניים ומימון)
  •   ניהול של תיק הנכסים הפיננסים של המשפחה והפרט
  •   פיקוח ובקרה שוטפים לטווח הארוך

עבודה עפ"י מודל זה מאפשרת ללקוח להנות מניהול  מקצועי אובייקטיבי על כלל הנכסים והתאמתו לפרט ולמשפחה . צרכי הלקוח במרכז ולא עוד מכירות. פתרון ממוקד בבית אחד.

אנו מזמינים אותך לפגישה , וכבר היום להרוויח מתכנון פיננסי גלובאלי ולפרוש בהנאה עם תכנון לפרישה מדויק ויעיל .