Categories Navigation Menu

איך להגיע לאיתנות פיננסית ? [הקלטה]

 איך להגיע לאיתנות פיננסית  ?

כדי לדעת איך להשקיע את הכספים יש לקבל תמונה רחבה של כל הנכסים – נכסים פנסיוניים, תיקים מנוהלים, קופות גמל והשתלמות , ביטוחי  מנהלים.
אל מול כל ההתחייבויות – הלוואות ומשכנתאות.

התארחתי אצל רותם נמיר פרדס, מומחית להשקעות בנדל"ן.

בהרצאת וובינר של שעה שוחחנו אתכם  כיצד ניתן להגיע לאיתנות פיננסית.

כאשר יש לנו את ההבנה איך לפעול נכון ואיך לתכנן – הדרך נעשית קלה והרווחה נעשית עובדה.

לאתר של רותם נמיר פרדס, הקליקו