Categories Navigation Menu

הפנסיה שלך גוססת – האחריות על המשפחה שלך

הפנסיה שלך גוססת – האחריות על המשפחה שלך

השבוע קראתי בדה מרקר כתבה על הפנסיה ,לא יכולתי להישאר אדישה. יש לי חדשות בשבילך-

הפנסיה שלך גוססת! לא רק שלך, גם שלי…

הפנסיה של כולנו ( בני ה- 20, 30 ו 40 50) , הפנסיות החדשות משנת 1995 .

אני רוצה לזעזע אותך כדי לקחת אחריות על העתיד שלך , עתיד המשפחה שלך

האחריות והתכנון של מצב הפנסיה שלך הם שלך בלבד.

לא המעסיק , לא האוצר, לא חברות הביטוח , לא בתי ההשקעות

אנחנו לבד!!!

קרנות הפנסיה החדשות, אלו שנפתחו לאחר שנת 1995 מכילות מנגנונים לשמירה על יציבות קרנות הפנסיה.

כך למשל, עלייה בתוחלת החיים מעבר לתחזית תשחק את הפנסיה החודשית שלנו בהתאם .

ריבית נמוכה במהלך שבע השנים האחרונות בעולם לא נלקחה בחשבון , דבר הפוגע בחישוב העתידי של הפנסיה לחוסכים, כשהחוסכים הצעירים מממנים את המבוגרים, האוצר לא ממש אוהב את התופעה.

להלן כמה פתרונות אפשריים שהועלו בכתבה:

הגנה למבוגרים – פריסה מחדש של רשת הביטחון הממשלתית, שכיום מגינה על כל החוסכים, כך שתגן בעיקר על החוסכים המבוגרים

קצבה מובטחת – לפרוס מחדש את רשת הביטחון הממשלתית כך שתגן ב – 100% על קצבאות עד סכום מסוים למשל 5,000 ₪ .

ייעול והטבות מס – לחלק מחדש את הטבות המס לחוסכים לפנסיה כך שבמקום להגיע לעשירון העליון יגיעו בעיקר למעמד הביניים .

חיסכון מגיל אפס – לאפשר לחסוך לפנסיה כבר מגיל אפס כדי להגדיל את בסיס החיסכון של הדור הבא.

הפתרון של האוצר הינה קיצוץ הפנסיה של החוסכים ב – 15% – 20% או להשאיר את האחריות על החוסכים. ייתכן כי הקיצוץ יעשה אף מתשואות החוסכים…

הנה לדוגמא , במצס הנוכחי מה יקבל עובד שפורש עם פנסיה של 5,000 ₪

 

לפני השינוי אחרי השינוי
התרחיש הקרן סופגת את ההפרש והקופה שלה מתכווצת הקצבה החודשית מקוצצת בהדרגה וקופת הקרן נשמרת
קצבה חודשית לאחר 20 שנה בשקלים 5,000 3,250

במאמר הובאו רעיונות נוספים להגדלת הפנסיה שלנו כגון חלוקה מחדש של הטבות המס שהמדינה מעניקה היום לחוסכים, או לאפשר חיסכון לפנסיה מגיל אפס כדי להגדיל את בסיס החיסכון, או הקמת פנסיה ממלכתית .

את הפורשים הפנסיונרים מעניינת הקצבה שיקבלו מחר בבוקר וקיצוץ בתשלומי הפנסיה עשוי לפגוע בהם משמעותית.

אז מה עושים? אין ספק שלהתמודד עם האתגר לבד עלול לעלות לך בהפסד של הרבה כסף…ולהתברר כטעות מכאיבה.

להיעזר ביועץ מקצועי ובלתי תלוי זה הדבר החכם לעשות וכמה שיותר מהר.
כך ניתן לבחון בצורה מקצועית את מצב הפנסיה שלך והחיסכון הכלכלי שיש לך כרגע ולתכנן ולשפר את המצב העתידי שלך.

כמו שאמרתי בתחילת המאמר- האחריות והתכנון הם שלך בלבד זאת הפנסיה שלך..

לא המעסיק , לא האוצר, לא חברות הביטוח , לא בתי ההשקעות אנחנו לבד!!!

מזמינה אותך לפגישה אישית איתי לקבל את היעוץ המקצועי הנכון- וכבר לא להיות לבד בתכנון התחום הכל כך חשוב הזה לך ולמשפחה שלך!