Categories Navigation Menu

בריאות vip

בריאות vip- ביטוח הבריאות הפרטי של הראל מבטיח כי במקרה הצורך תהיה לך אפשרות הבחירה בטיפול רפואי פרטי ומתקדם עבורך ועבור בני משפחתך. זאת, ללא צורך בהמתנה ומימון סל הבריאות הציבורי.

כיסויים חדשים אלו מספקים מענה מקיף למצבים בריאותיים שונים.

  •       שירות אבחון מהיר ב"אסותא"– אפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי כולל בדיקות נדרשות תוך זמן קצר בבית חולים "אסותא" בתל אביב . אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.
  •       רופא מלווה אישי – שירות מנהל רפואי אישי מאפשר למנוי לקבל מידע לגביי מקרים רפואיים מוגדרים, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, בעת ההחלטה  על הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך ההחלמה.
  •       פיצוי על יום אשפוז מתאונה – במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל כתוצאה מתאונה יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז  בגין שנת ביטוח.

דוגמאות לאירועים רפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף לכתב השירות : מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורטופדיות, ניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים.

בריאות vip תקופת המתנה – 3 ימים

תקופת ביטוח – עד גיל 80

הבטח עוד היום כיסוי בריאותי מלא ואיכותי לך ולמשפחתך עם בריאות vip של הראל