Categories Navigation Menu

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי חד פעמי לכיסוי הוצאות המשפחה והבטחת רמת החיים וכמובן לבחירת הטיפול הרופואי הטוב ביותר במקרה שהמבוטח חלה באת מהמחלות הללו:

הכיסוי ניתן בעת גילוי של אחת מבין 30 מחלות שונות המחולקות ל – 4 קבוצות:

יתרונות ביטוח הבריאות והסיעוד באמצעותנו: בחרנו בקפידה עבורך את פוליסות הפרט של המבטחים המובילים בישראל במטרה להבטיח קבלת שירות רפואי זמין ברמת הגבוהה ביותר, ללא תלות בוועדות קופות החולים. אנו נבחר עבורך את הפוליסה הפרטית המתאימה לך ביותר על פי צרכיך המיוחדים ובנוסף אנשי המקצוע שלנו, המומחים ילוו אותך ויהיו לידך ברגעים הקשים והחשובים לך.

הפיצוי יאפשר לכם להתמודד עד קבלת הכספים בגין פוליסות ביטוח אחרות או אבדן כושר עבודה .

רכשו ביטוח מחלות קשות לשקט משפחתי