Categories Navigation Menu

ביטוח בריאות וסיעוד פרטי


מזמינה אתכם ללחוץ על הקישור לכתבה על מערכת הבריאות בישראל ומזמינה אתכם לקבל הצעה לרכישת ביטוח בריאות וסיעוד פרטי לשקט הנפשי שלך ומשפחתך

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי משנת 1995 מבוסס על שלושה רבדים של ביטוח בריאות:

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 • שרותי בריאות נוספים (שב"ן)
 • ביטוח בריאות רפואי פרטי בחברת הביטוח

החיים צופנים בחובם אי וודאות. רכישת ביטוחים נועדה להגן על המשפחה מפני קטסטרופות  אשר יכולים למוטט כלכלית משפחה. הכיסוי באמצעות קופות החולים השונות מהווה את הרובד הראשוני בביטוחי הבריאות והסיעוד בישראל אינו נותן פתרון למקרי הקטסטרופות שהוצאותיהם הנדרשות עשויות להגיע למאות אלפי שקלים ואף יותר.

ביטוח בריאות וסיעוד פרטי נועד לתת את המענה הביטוחי במקרים אלו , בהן מערכת הבריאות אינה מאשרת למשל – תרופות מצילות חיים שאינן קיימות בסל הבריאות, השתלת איברים , ניתוחים וטיפולים בחו"ל.

מגוון תכניות הביטוח :

 • תכנית בסיסית
 • תכנית מקיפה
 • ביטוח סיעודי
 • ביטוח מחלות קשות

נספחים והרחבות לביטוחי בריאות:

 • רופא מלווה אישי
 • השתלת איברים בחו"ל
 • שרותים אמבולטוריים
 • כיסוי לרפואה משלימה
 • הרחבה לרפואה מתקדמת
 • תרופות מיוחדות
 • אבחון רפואי
 • ביקור רופא עד הבית
 • טיפולים מחליפי ניתוח

ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים, בזמינות גבוהה בארץ ובחו"ל, לצד יציבות הכיסוי הביטוחי, לאורך זמן, באמצעות חוזה ביטוח מחייב מבלי שלחברת הביטוח תהא יכולת לשנותו או לבטלו.

אין פוליסה הכי טובה יש פוליסה מתאימה . רכישת מטרייה ביטוחית עשוייה לעשות את ההבדל.

אנו בוחרים עבור לקוחותינו את תכניות ביטוח הבריאות וביטוח הסיעוד לפי פוליסות הפרט של המבטחים המובילים בישראל במטרה להבטיח קבלת שירות זמין ברמה גבוהה ביותר, ללא תלות בוועדות השונות של קופות החולים ואנו עומדים לצדך בעת הצורך על מנת להעניק לך את ההגנה המקסימאלית של עולם הביטוח . אנו נבחר עבורך את הפוליסה המתאימה לך ביותר, באפיון צרכים אישי ומשפחתי ע"י המומחים שלנו אשר ילוו אותך ומשפחתך ברגעים החשובים של החיים.

לסיום אני מספר סרטונים לצפייה :

למה חשוב לעשות ביטוחי בריאות רפואה פרטית


הגברת המודעות לצורך בכיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות

מחלות כליה כרוניות ודיאליזה בישראל: המחיר לחולים

אי שוויון בנגישות לשירותי הבריאות