Categories Navigation Menu

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מעניק פתרון כלכלי במקרה של מגוון אירועים רפואיים כתוצאה מתאונה, ובכך מסייעת לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה ועם סיטואציות בעלות השלכות כלכליות לא מבוטלות כגון: אשפוז, אבדן ימי עבודה .

התכנית כוללת בין השאר את הכיסויים הבאים:

 • פיצוי למקרה מוות מתאונה
 • פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה
 • פיצוי למקרה של שברים וכוויות
 • פיצוי למקרה סיעוד מתאונה
 • כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים – פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה"כ 26 שבועות אשפוז
 • כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים – עד תעריף מד"א.

כיסויים יחודיים לילדים (עד גיל 21):

 • פיצוי עקב היעדרות מבחינות לאחר תאונה.
 • השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה
 • כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט במסגרת אגודת ספורט אשר אין שכר לצידה.
 • ניתן לרכוש את הביטוח לילדים במסגרת פוליסה משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
 • תעריפי הביטוח לילדים הינם בשיעור של 50% מתעריפי הביטוח למבוגרים.

יתרונות רכישת ביטוח באמצעותנו:

אנו מספקים לך ביטוח תאונות אישיות העומד לרשותך בשעת מצוקה ומעניקים לך את מלוא התמיכה לפי תכנית הביטוח שרכשת. באמצעותנו תוכל להוסיף לפוליסה גם הרחבה להשתתפות המבוטח בספורט אתגרי ומעניקה את כל הכיסויים הקיימים בפוליסה גם במקרה של השתתפות המבוטח בפעילויות ספורט אתגרי לרבות טיפוס הרים, צניחה, סקי, קרב מגע. הפוליסה מאפשרת גם הרחבה למקרה של נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון לרבות שברים וכוויות שנגרמו עקב תאונה.

אנו נבחר עבורך את הביטוח בקפידה לתכנית ביטוח תאונות אישיות המתאימה ביותר על פי צרכיך. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך ברגעים הקשים של החיים וברגעי האמת.