Categories Navigation Menu

ביטוח משכנתא

רכשתם נכס  ויש לכם משכנתא. כל בעל נכס חייב, עפ"י דרישת הבנק המלווה, לבטח את עצמו ובת זוגו בפוליסת ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות בלבד)- ביטוח משכנתא. הביטוח מעניק כיסוי ליתרת ההלוואה לבנק המלווה במקרה מוות של אחד הלווים. מטרת הביטוח להגן על בני המשפחה שעלולים להיקלע לקשיים בהחזר המשכנתא ולאבד את ביתם, במקרה מוות של אחד הלווים.

במקרה מוות (חס וחלילה) של המבוטח תשלם חברת הביטוח את יתרת ההלוואה לבנק המלווה ותפרע את חובו של המבוטח לבנק. דבר זה יאפשר ליורשים החוקיים להמשיך ולהתגורר בנכס ללא צורך לשלם את תשלומי המשכנתא.

ללא ביטוח משכנתא לא יאפשר הבנק את קבלת המשכנתא . הפוליסה משועבדת לבנק כל עוד המבוטח משלם את תשלומי המשכנתא. אם רכשת מספר נכסים תידרש לרכוש ביטוח חיים עבור כל אחד מהם.

עלות ביטוח משכנתא נקבע על פי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסה. ביטוח זה לא נועד להחליף ביטוחי חיים אחרים שנועדו להגן על בטחונה הכלכלי של המשפחה.

מאחורי פוליסות ביטוח משכנתא שאנו מציעים עומדות חברות ביטוח מבוססות בעלות גב פיננסי חזק.